Databaser

Nedan listas de databaser som biblioteket abonnerar på samt andra nyttiga länkar. De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas. Du kan sortera listan alfabetiskt, efter ämne eller efter typ av material samt söka efter en specifik databas i sökrutan.