Databaser

Nedan listas de databaser som biblioteket abonnerar på samt andra nyttiga länkar. De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas. Du kan sortera listan alfabetiskt, efter ämne eller efter typ av material samt söka efter en specifik databas i sökrutan.

På grund av rådande omständigheter rörande Corona finns tillfälliga informationsresuser tillgängliga som inte är sökbara i SöderScholar. För att ta del av dessa resurser, se information här. https://www.sh.se/bibliotek/soka/oppna-e-resurser-under-coronapandemin