Kartor

Plan 7 - Aniara
Plan 6
Plan 5,5 - Tyst läsesal
Plan 5 - Entréplan
Plan 4 - Gatuplan, Café
Du befinner dig på plan 5
Du befinner dig på plan 6
Du befinner dig på plan 7
Biblioteket i genomskärning
karta plan 4 karta plan 5 karta plan 5,5 karta plan 6 karta plan 7

På denna våning

 • Trappor
 • Hörsal UB425
 • Allé Elva Kök & Matsal
 • Cafeteria
 • Rum
 • Bok- och tidskriftshyllor
 • Trappor
 • Informationsdisk
 • Återlämningsautomat
 • Låneautomater
 • Sökdatorer
 • Reserverade böcker
 • Daglånerum
 • Kopiatorer
 • Skrivare
 • Mobilladdningsstation
 • Resursrum
 • IT-verkstad
 • Infoverkstan
 • Studieverkstan
 • Tidskrifter
 • Tidningar
 • Läromedel
 • Bokhyllor

 • Trappor
 • Rum
 • Bok- och tidskriftshyllor
 • Datorbord
 • Trappor
 • Mobilladdningsstation
 • UB635
 • UB628
 • Offentligt tryck – SOU, Ds, Riksdagsprotokoll
 • Bokhyllor

 • Rum
 • Trappor
 • Aniara
 • Undervisningssal UB785
 • Sammanträdesrum UB707
 • Skrivsal UB717

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola