Högskolans skriftserier

1989 med svenska ögon

Vittnesseminarium 22 oktober 2009

Omslag för 1989 med svenska ögon: Vittnesseminarium 22 oktober 2009

Nilsson, Torbjörn (red.); Lundén, Thomas (red.)

Året 1989 innebar en vändpunkt i den europeiska historien, och även i världsmåttstock. Berlinmuren raserades och de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa föll samman, bara för att inom ett par år även följas av det sovjetiska imperiet. Demokratiska regimer uppstod, om än under vånda och med senare bakslag.

Tjugo år efter händelserna anordnades ett vittnesseminarium vid Södertörns högskola på temat 1989 med svenska ögon. Seminariet med dess kommentarer från diplomatin, underrättelsetjänsten och massmedia återges i skriften. Förstod vi vad som hände i öst?

Huddinge : Södertörns högskola, 2010. 78 sidor.

ISBN 978-91-89615-18-2

Serie: Samtidshistoriska frågor, 1650-450X ; 19

Serie: Baltic and East European Studies, 1651-7849 ; 13

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola