Högskolans skriftserier

Allt görs liksom baklänges

Verksamheten vid Nya Karolinska Solna

Omslag för Allt görs liksom baklänges: Verksamheten vid Nya Karolinska Solna

Öhrming, Jan

Byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) är förknippat med en dröm från slutet av 1990-talet om ett sjukhus som ett nav i ett internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukvårdssystem. Det skulle vara ett specialsjukhus för regionen och inta en central roll för utvecklingen av Stockholmsregionen till ett biomedicinskt kraftcentrum. 2008 fattades beslutet om att bygga det nya sjukhuset och fylla det med ett nytt verksamhetsinnehåll. Beslutsprocessen rörande verksamhetsinnehållet vid NKS har präglats av interimistiska beslut och utvecklats till en process som förändrat villkoren för andra beslutsprocesser med stora ekonomiska och praktiska återverkningar för hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen.

Här redovisas hur det gick till när besluten om vård, forskning och utbildning vid NKS fattades. Och framför allt diskuteras NKS-projektets otillräckliga beslutsunderlag och de utdragna beslutsprocessernas konsekvenser för det regionala vårdsystemet.

Jan Öhrming är Senior professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 176 sidor.

ISBN 978-91-87843-79-2

Serie: Södertörn Academic Studies, 1650-433X ; 68

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola