Arbete för alla

Att skapa långsiktiga möjligheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar

Omslag för Arbete för alla: Att skapa långsiktiga möjligheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar

Castillo, Daniel

För personer med funktionsnedsättningar är chanserna att få och behålla en anställning betydligt sämre än för befolkningen i allmänhet.

Under 2015 initierade Sveriges Kommuner och Landsting ett nätverk av kommuner som tillsammans har arbetat för att utveckla och organisera lokala projekt i syfte att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt har satsningen syftat till att förbättra möjligheterna till framtida kompetensförsörjning inom välfärdens organisationer, ett rekryteringsbehov som kommit att bli en allt viktigare fråga på senare år. I denna rapport har utvecklingsarbetet följts i fyra kommuner som deltagit i nätverket.

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 163 sidor.

ISBN 978-91-87843-73-0

Serie: Förvaltningsakademin, ; 9