Arkeologi i förorten

Berättelser från norra Botkyrka

Omslag för Arkeologi i förorten: Berättelser från norra Botkyrka

Burström, Mats (red.)

I norra Botkyrka har det gjorts många arkeologiska utgrävningar. De flesta skedde i samband med att den så kallade Botkyrkastaden byggdes i slutet av 1960- och början av 70-talet. Den storskaliga markexploateringen innebar startskottet för den moderna uppdragsarkeologin. Från och med nu blev arkeologin en del av samhällsplaneringen.

Men hur har utgrävningarna kommit den vetenskapliga forskningen, allmänheten och samhället i stort till godo? Och hur skulle det samlade utbytet av arkeologi och utgrävningar kunna öka?

Den framtidsoptimism som präglade byggandet av stadsdelarna Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg förbyttes snart i en betydligt mer negativ bild av förorten. I dag bor det människor med omkring 100 olika nationaliteter i Botkyrka kommun i södra Storstockholm. Vad kan arkeologin tillföra dem?

Dessa frågor diskuteras i denna mångvetenskapliga studie som omfattar bidrag från ämnena arkeologi, etnologi och sociologi.

Huddinge : Södertörns högskola, 2008. 196 sidor.

ISBN 978-91-97503-95-2

Serie: Södertörn Archaeological Studies, 1652-2559 ; 7