Högskolans skriftserier

Att lära en företagsekonom att tänka

Omslag för Att lära en företagsekonom att tänka

Hjertström Lappalainen, Jonna (red.); Köping Olsson, Ann-Sofie (red.); Larsson Segerlind, Tommy (red.)

Här beskriver åtta högskolelärare i företagsekonomi egenupplevda undervisningssituationer utifrån vilka de, med hjälp av pedagogiska och filosofiska teorier, undersöker och reflekterar över sin praktiska kunskap.

Vad kan dessa lärares redogörelser och reflektioner säga oss om universitetslärarens arbetssituation? Hur gör de för att lösa de problematiska situationer som uppstår? Hur kommer det sig att de lyckas få studenter med vitt skilda förväntningar, varierande bakgrunder och förutsättningar och med olika grader av motivation, att lära sig nya sätt att tänka och att med tiden utvecklas till självständiga yrkesutövare?

Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 177 sidor.

ISBN 978-91-87843-05-1

Serie: Södertörn Studies in Higher Education, ; 6

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola