Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad

Regeringsskiftet 1991

Omslag för Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad: regeringsskiftet 1991

Nilsson, Torbjörn (red.); Ivarsson Westerberg, Anders (red.)

I vilken utsträckning leder regeringsskiften till politisk förändring? Vilket handlingsutrymme har en nytillträdd regering? Hur har regeringsskiftena i Sverige gått till, och vilka problem har kommit upp i samband med dessa? Frågorna låg till grund för det vittnesseminarium som hölls vid Södertörns högskola i maj 2010 om maktskiftet 1991, då en borgerlig fyrpartiregering kom till makten. Representanter för de partier som bildade regering deltog i den panel som frågades ut under seminariet. Teman som diskuterades var bland annat: Hur gick det till när man skapade den gemensamma plattformen – Ny start för Sverige? Hur såg samarbetet ut med Ny demokrati? Vilka förändringar genomfördes under mandatpe­rioden? På vilket sätt förbereddes själva regeringsskiftet?

Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 87 sidor.

ISBN 978-91-89615-22-9

Serie: Samtidshistoriska frågor, 1650-450X ; 22