Bortom rösträtten

Kön, politik och medborgarskap i Norden

Omslag för Bortom rösträtten: Kön, politik och medborgarskap i Norden

Freidenvall, Lenita (red.); Rönnbäck, Josefin (red.)

Hur konstrueras politikens genusgränser i olika rum och för olika politikområden? Hur ser politikens genusgränser ut idag jämfört med tidigare? Och hur kan det bli i framtiden?

Dessa frågor var utgångspunkten för den nordiska konferensen Bortom rösträtten som utmynnat i denna antologi. Här presenteras aktuell forskning om kön, politik och medborgarskap i elva artiklar, skrivna av forskare från Sverige, Danmark och Finland inom ämnena historia, statsvetenskap, företagsekonomi och etnologi.

Lenita Freidenvall (red.) är statsvetare vid Stockholms universitet och Josefin Rönnbäck (red.) är historiker vid Luleå tekniska universitet och Research Fellow vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.

Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 264 sidor.

ISBN 978-91-89615-21-2

Serie: Samtidshistoriska frågor, 1650-450X ; 21