Högskolans skriftserier

Brinner "förorten"?

Om sociala konflikter i Botkyrka och Huddinge

Omslag för Brinner "förorten"?: Om sociala konflikter i Botkyrka och Huddinge

Abiala, Kristina (red.)

Bil- och containerbränder, stenkastning mot bussar, brand i en skola och en nedbrunnen restaurang. Så var läget i Botkyrka och Huddinge under några dagar i maj 2013. Det talades om kaos, ungdomsgäng, och attacker av högerextrema grupper. Det gjordes jämförelser med händelserna i Husby som startat två dagar tidigare. Civilsamhället reagerade snabbt och nattvandringar med föräldrar och andra vuxna organiserades. Myndigheternas krisberedskap var inte utvecklad och det hela uppfattades ibland som ”en blixt från klar himmel”. Poliskårens dubbla uppgift i form av närpolisens välvilliga kontakt och kravallstyrkornas repression väckte starka reaktioner som personal på ungdomsgårdarna fick hantera, och sedan uppmanades att inte tala om.

Vilka lärdomar kan vi dra av dessa händelser? Hur kan begreppet ”förort” ge kunskap om civilsamhället i bred bemärkelse?

I detta vittnesseminarium Brinner ”förorten”? berättar aktörer som var direkt inblandade vad de såg och hur de uppfattade händelserna på lokal nivå.

Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 75 sidor.

ISBN 978-91-89615-30-4

Serie: Samtidshistoriska frågor, 1650-450X ; 30

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola