Högskolans skriftserier

Corporate Hegemony through Sustainability

A Study of Sustainability Standards and CSR Practices as Tools to Demobilise Community Resistance in the Albanian Oil Industry

Omslag för Corporate Hegemony through Sustainability: A Study of Sustainability Standards and CSR Practices as Tools to Demobilise Community Resistance in the Albanian Oil Industry

Persson, Sara

När företags hållbarhetsarbete diskuteras inom den företagsekonomiska forskningen så har vissa forskare påpekat att det ofta inte är mer än vackra ord, medan illegitima och skadliga företagsverksamheter fortsätter. Andra forskare har beskrivit företags hållbarhetsarbete som maktverktyg som på lika sätt stärker företags dominans över andra aktörer i samhället. I denna avhandling undersöker jag hur företags hållbarhetsarbete påverkar maktrelationer på lokal nivå, genom att fokusera på oljeföretaget Bankers Petroleum Ltd. (Bankers) och deras verksamhet i Patos-Marinza, ett område i sydcentrala Albanien där oljebrunnar och hushåll ligger sida vid sida. 

Mellan 2010 och 2015 arbetade jag som konsult och senare som anställd på Bankers avdelning för samhällsansvar i Patos-Marinza. I avhandlingen använder jag mig av autoetnografisk metod, vilket betyder att jag skriver om och analyserar min egen roll i ämnet som jag studerar. Genom Gramscis teori om hegemoni och politisk diskursteori, så undersöker jag tre specifika klagomål från lokalsamhället i Patos-Marinza och Bankers svar på dessa. Dessa tre klagomålsprocesser understryker hur Bankers implementering av internationella hållbarhetsstandards gynnade företagets allians med övriga samhället, skapade splittring i lokalsamhället och förstärkte företagets sanningsanspråk genom samhällsdialoger, teknologi och experter. Min slutsats är att det är viktigt att inte avfärda företags hållbarhetsarbete som tomma ord utan istället undersöka vad hållbarhetsdiskurser ’gör’ i specifika kontexter.  Eftersom tal om hållbarhet är ett dominerande inslag i stora företags kommunikation idag är det viktigt att kritiskt granska om detta leder till förändring bort från skadliga företagsmodeller eller om det endast fungerar som legitimerande mekanismer som ger företag större makt.

Huddinge : Södertörns högskola, 2020. 266 sidor.

ISBN 978-91-89109-31-5

Serie: Södertörn Doctoral Dissertations, 1652-7399 ; 179

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola