Samtidshistoriska frågor

Ges ut av Samtidshistoriska institutet. Skriftserien sammanfattar och diskuterar viktiga samtidshistoriska skeenden och problem. I serien publiceras redigerade utskrifter från vittnesseminarier, ny forskning från institutets medarbetare samt konferensrapporter. Några av skrifterna i serien har utgivits i samarbete med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).

Omslag för Pontus Hultén på Moderna Museet: Vittnesseminarium Södertörns högskola, 26 april 2017

Pontus Hultén på Moderna Museet: Vittnesseminarium Södertörns högskola, 26 april 2017

Bydler, Charlotte (red.); Gedin, Andreas (red.); Ringarp, Johanna (red.)

2018

Omslag för Utbildningsvetenskap: Vittnesseminarium om ett vetenskapsområdes uppkomst, utveckling och samtida utmaningar

Utbildningsvetenskap: Vittnesseminarium om ett vetenskapsområdes uppkomst, utveckling och samtida utmaningar

Burman, Anders (red.); Lövheim, Daniel (red.); Ringarp, Johanna (red.)

2018

Omslag för Solidariteten med Chile 1973–1989

Solidariteten med Chile 1973–1989

Gradskova, Yulia (red.); Quirico, Monica (red.)

2016