Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola

Serien är knuten till svenskämnet och redigeras av Mats Landqvist och Karin Milles.

Omslag för Språk och identitet: Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 2014

Språk och identitet: Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 2014

Kahlin, Linda (red.); Landqvist, Mats (red.); Tykesson, Ingela (red.)

2015

Omslag för Könskonstruktioner och språkförändringar: Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön

Könskonstruktioner och språkförändringar: Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön

Magnusson, Jenny (red.); Milles, Karin (red.); Nikolaidou, Zoe (red.)

2015

Omslag för Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

Hållsten, Stina (red.); Rehnberg, Hanna Sofia (red.); Wojahn, Daniel (red.)

2013

Omslag för Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården

Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården

Karlsson, Anna-Malin (red.); Landqvist, Mats (red.); Rehnberg, Hanna Sofia (red.)

2012