Högskolans skriftserier

Serien ges ut av Centre for Baltic and East European Studies (CBEES). Böckerna inom serien behandlar frågor av vikt för Östersjö- och Östeuropaområdet och har oftast ett komparativt perspektiv. Normalt innehåller volymerna material från konferenser som hållits inom ramen för centret, men även monografier kan komma att utges i serien. Ett par av titlarna har utgivits i samarbete med Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Omslag för Peaceful Coexistence?: Soviet Union and Sweden in the Khrushchev era

Peaceful Coexistence?: Soviet Union and Sweden in the Khrushchev era

Carlbäck, Helene (red.); Komarov, Alexey (red.); Molin, Karl (red.)

2010

Omslag för 1989 med svenska ögon: Vittnesseminarium 22 oktober 2009

1989 med svenska ögon: Vittnesseminarium 22 oktober 2009

Nilsson, Torbjörn (red.); Lundén, Thomas (red.)

2010

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola