Högskolans skriftserier

Två serier ges ut av COMREC (Coastal Management Research Centre), båda visas här: 

COMREC studies on environment and development, ISSN: 1652-2877

COMREC Reports, ISSN 1652-6929

Omslag för Från matproduktion till gastronomi

Från matproduktion till gastronomi

Rytkönen, Paulina (red.); Wramner, Per (red.); Bonow, Madeleine (red.)

2013

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola