COMREC

Två serier ges ut av COMREC (Coastal Management Research Centre), båda visas här: 

COMREC studies on environment and development, ISSN: 1652-2877

COMREC Reports, ISSN 1652-6929

Omslag för Från matproduktion till gastronomi

Från matproduktion till gastronomi

Rytkönen, Paulina (red.); Wramner, Per (red.); Bonow, Madeleine (red.)

2013