Högskolans skriftserier

Demokratin och det politiska

Essäer om samtidens politiska tillstånd

Omslag för Demokratin och det politiska: Essäer om samtidens politiska tillstånd

Burman, Anders (red.); Kaveh, Shamal (red.)

Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin i en allvarlig kris, en världsomspännande, accelererande kris som tar sig skilda uttryck på olika platser men som i ett eller annat avseende kan kopplas samman med högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens framgångar under det senaste decenniet.

Mot den bakgrunden resonerar författarna i denna antologi kring demokratins status idag och vilka möjligheter som finns för dess vitalisering. Utifrån skilda perspektiv presenteras ett antal teoretiska interventioner och reflektioner om demokratins villkor och samtidens politiska tillstånd.

Huddinge : Södertörns högskola, 2020. 193 sidor.

ISBN 978-91-89109-13-1

Serie: Södertörn Academic Studies, 1650-433X ; 79

Serie: Södertörn Studies in Intellectual and Cultural History, ; 2

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola