Den goda polisen

Sju essäer om reflekterad yrkeserfarenhet

Omslag för Den goda polisen: sju essäer om reflekterad yrkeserfarenhet

Ekström Von Essen, Ulla (red.)

Denna antologi handlar om dilemman i polisens arbetsvardag. Den innehåller sju berättelser om svåra, komplexa och problematiska situationer där mötet med andra människor är centralt. I sådana situationer krävs ett upparbetat och välreflekterat omdöme. Det kan röra ett viktigt ögonblick i ett ingripande, i en utredning eller i ett förhör. Ofta är det den typen av omdöme som är avgörande för vad som skiljer ett dåligt, ordinärt, gott eller superbt polisarbete.

Det goda omdömet kan inte läras in teoretiskt utan växer fram med erfarenhet och vana. Det kan också uppövas via reflektion och dialog. De som medverkar i denna antologi har prövat ett sätt att utbyta kunskap som bygger på reflektion, skrivande och kollektivt samtal. Denna processkrivande metod ligger till grund för berättelserna.

Författarna har deltagit i pilotprojektet Kunskapsutbyte inom polisorganisationen som pågått mellan 2006 och 2007. Projektet har genomförts i samverkan mellan Polishögskolan, Polismyndigheten i Stockholm och Södertörns högskola.

 

Huddinge : Södertörns högskola, 2009. 116 sidor.

ISBN 978-91-89315-97-6

Serie: Läromedel från Södertörns högskola, 1652-3067 ; 4