Det främmande i det egna

Filosofiska essäer om bildning och person

Omslag för Det främmande i det egna: filosofiska essäer om bildning och person

Bornemark, Jonna (red.)

Inom den moderna hermeneutiska filosofin har begreppet bildning fått en ny och kritisk aktualitet. Det betecknar inte längre bara besittningen av ett kulturarv utan handlar mer om att tänka den process varigenom en individ formas i mötet med det främmande. I bildningsprocessen träder människan ut ur det egna och utsätter sig för det nyas prövning. Därigenom blir också det egna främmandegjort. Genom mötet med det allmänna formas i bildningsprocessen en unik individ och person. Det filosofiska begreppet »person« är intimt länkat till bildningstanken. Begreppen »person« och »bildning« är båda också mötesplatser för filosofi och teologi, eftersom bildning ursprungligen förknippades med att formas till Guds avbild. I åtta nyskrivna bidrag belyser bokens författare hur frågan om bildning och person formulerats hos bland andra Kant, Kierkegaard, Nietzsche och Heidegger, och pekar vidare mot vad ett kritiskt bildningsbegrepp kan betyda i dag.

Huddinge : Södertörns högskola, 2007. 209 sidor.

ISBN 978-91-89315-74-7

Serie: Södertörn Philosophical Studies, 1651-6834 ; 4

Serie: Södertörn Academic Studies, 1650-433X ; 33