Det gemensamma rummet

Migrationer, myter och möten

Omslag för Det gemensamma rummet: migrationer, myter och möten

Cassel, Kerstin

Människors resor och rörelser är återkommande inslag i historien. Men trots att migrationer och möten skapat förutsättningar för förändringar har arkeologer länge varit tveksamma till att studera dessa frågor. Boken tar avstamp i det skiftande intresse arkeologin visat för migrationsfrågan och de problem bristen på studier för med sig. Dess syfte är att aktualisera migrationsstudiet inom arkeologin genom nya perspektiv. Frågor som diskuteras är ursprungsmyter, olika uppfattningar om rummet och gränser, forntida mötesplatser och blandningar.

Huddinge : Södertörns högskola, 2008. 151 sidor.

ISBN 978-91-97503-93-8

Serie: Södertörn Archaeological Studies, 1652-2559 ; 5