En annan humaniora - en annan tid = Another humanities - another time

Omslag för En annan humaniora - en annan tid = Another humanities - another time

Cederberg, Carl (red.); Ruin, Hans (red.)

Hur kan vi beskriva humanioras situation och uppgift idag, teoretiskt, historiskt, institutionellt, kulturellt? I en tid av ökad kontroll av forskningen är det av särskild vikt att reflektera över det akademiska uppdraget. Det gäller att formulera nya vägar för en angelägen och nyskapande humanistisk kultur. Den här boken, som är tvåspråkig, innehåller bidrag från Simon Critchley, Michał Paweł Markowski, Sven-Erik Liedman, Cecilia Sjöholm, Stefan Jonsson, Fredrik Svenaeus, Marcia Sá Cavalcante Schuback och Irina Sandomirskaja. De härrör från en konferens som hölls på Södertörns högskola i december 2008.

Huddinge : Södertörns högskola, 2010. 95 sidor.

ISBN 978-91-86069-17-9

Serie: Södertörn Philosophical Studies, 1651-6834 ; 7