Etik, retorik, politik

Till tvetydighetens lov

Omslag för Etik, retorik, politik: Till tvetydighetens lov

Stagnell, Alexander

Sedan antiken har retoriken anklagats för att vara en omoralisk konst som endast bryr sig om framgång, helt utan hänsyn till det sanna eller det goda. Än idag, mer än tvåtusen år efter Platons förkastelsedom, saknar retorikvetenskapen en ingående diskussion kring frågan om retorikens etik.

I Etik, Retorik, Politik - Till tvetydighetens lov söker Alexander Stagnell svar på denna fråga. Bokens första del är en genomgång av de antika retorikernas och sofisternas svar på Platons kritik, samt en undersökning av hur den samtida handbokslitteraturen i Skandinavien hanterar frågan. I den andra delen erbjuder författaren sitt eget svar på frågan om retorikens förhållande till etik.

 

Huddinge : Södertörns högskola, 2013. 94 sidor.

ISBN 978-91-86069-73-5

Serie: Södertörn retoriska studier, 2002-8083 ; 2