Högskolans skriftserier

Explorativ bildning i strömmande medier

Spotify som ett case

Omslag för Explorativ bildning i strömmande medier: Spotify som ett case

Ferm Almqvist, Cecilia (red.); Leijonhufvud, Susanna (red.); Ekberg, Niclas (red.)

Vilka bildningsprocesser kan urskiljas ur människors Spotifyanvändande? Det visar sig att ett sådant användande är tätt sammanflätat med musikalisk- såväl som digital kunskap. Med ett fokus på de bildningsprocesser som sker i samspelet mellan människa, teknik och musik utmanas förståelsen av vad en strömmande musiktjänst som Spotify kan erbjuda.

”Evolving Bildung in the nexus of streaming services, art and users – Spotify as a case” är ett tvärdisciplinärt projekt som visar hur människans bildningsprocesser villkoras, utmanas och möjliggörs i och med den strömmande medieutvecklingen. Denna bok kan med fördel användas inom utbildningar i musikpedagogik, musikvetenskap, musikproduktion, ljudteknik, pedagogik, kulturstudier, sociologi, samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Huddinge : Södertörns högskola, 2020. 271 sidor.

ISBN 978-91-89109-37-7

Serie: Läromedel från Södertörns högskola, 1652-3067 ; 7

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola