Fenomenologi, teknik och medialitet

Omslag för Fenomenologi, teknik och medialitet

Dahlberg, Leif (red.); Ruin, Hans (red.)

I uppsatsen "Frågan om tekniken" från 1952 utvecklade Heidegger tanken om hur tekniken i moderniteten omstöpt hela vårt erfarenhets- och handlingsrum. Inom det mångförgrenade fältet teknikens filosofi har den kommit att spela en central och omstridd roll. Den fenomenologiska teknikanalysen har samtidigt kritiserats för att den inte beaktar teknikens samhälleliga funktion och för att den är oförmögen att tänka medialiseringens verklighet. I en serie nyskrivna uppsatser av ledande internationella och svenska forskare inom teknikens filosofi, diskuteras det fenomenologiska arvet, från Husserl över Heidegger till Derrida och Stiegler, med särskild tonvikt på Heidegger. Här upprättas nya linjer mellan kritisk teori, dekonstruktion, fenomenologi och medieteori, som sammantaget ger en unik ingång till samtida teknikfilosofi.

Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 270 sidor.

ISBN 978-91-86069-40-7

Serie: Södertörn Philosophical Studies, 1651-6834 ; 11

Serie: Södertörn Academic Studies, 1650-433X ; 46