Högskolans skriftserier

Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöregionen under förmodern tid

Projektet Förmoderna kustmiljöer. Rapport 3

Omslag för Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöregionen under förmodern tid: Projektet Förmoderna kustmiljöer. Rapport 3

Lilja, Sven (red.)

Projektet ”Förmoderna kustmiljöer” handlar om samspelet mellan kustmiljöernas förändring och människornas liv huvudsakligen under de senaste 1 500 åren. Projektet ställer naturprocesser mot samhälleliga förändringar i ett försök att förstå samspelet mellan människa och miljö. Kustens resurser bildar en fond mot vilken vi försöker förstå människornas verksamheter, strategier och tänkande. Naturens utmaning möter människors kamp och anpassning, och i den processen skapas landskap och miljöer. Förändringarna är ofta smygande, nästan omärkligt gradvisa, men ibland också kortsiktiga, tillfälliga och dramatiska. Projektet strävar efter att belysa utvecklingen ur båda dessa tidsperspektiv, i ett försök att se historiens riktning, upptäcka brytpunkter och eventuella ”systemskiften”.

Huddinge : Södertörns högskola, 2012. 243 sidor.

ISBN 978-91-86069-30-8

Serie: Södertörn Academic Studies, 1650-433X ; 45

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola