Förnyelse eller förfall?

Svenska försvaret efter kalla krigets slut

Omslag för Förnyelse eller förfall?: Svenska försvaret efter kalla krigets slut

Eriksson, Fredrik (red.)

Det svenska försvarets omstrukturering efter det kalla krigets slut är en av de största omvandlingarna av offentlig verksamhet i Sveriges historia. Den försvarsmakt vi har idag har inte mycket gemensamt med den Sverige hade under 1960- och 1970-talen. Ändå har omvandlingen skett utan särskilt mycket debatt. Kastades barnet ut med badvattnet, när försvaret skulle anpassas till nya säkerhetspolitiska förutsättningar och nya ekonomiska krav ställdes?

Under vittnesseminariet ”Förnyelse eller förfall?”, som redovisas i sin helhet i denna skrift, diskuterades försvarets omvandling med fyra huvudaktörer i svensk försvarspolitik, bland andra före detta överbefälhavaren Owe Wiktorin och före detta försvarsministern Björn von Sydow.

Huddinge : Södertörns högskola, 2013. 100 sidor.

ISBN 978-91-89615-25-0

Serie: Samtidshistoriska frågor, 1650-450X ; 25