Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald

Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet

Omslag för Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald: utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet

Wramner, Per; Nygård, Odd

Boken beskriver och analyserar utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige under dess första sekel. Tonvikten ligger på områdesskyddet och de naturvetenskapliga, naturvårdsideologiska och naturvårdspolitiska grunderna för detta. Tyngdpunkten ligger på den senare delen av naturskyddets utveckling i Sverige, en period som hittills endast tilldragit sig begränsat forskningsintresse.

I en kommande bok kommer skeendena i samband med införandet av EU:s naturvårdsdirektiv i Sverige att behandlas mer ingående.

Huddinge : Comrec, Södertörns högskola, 2010. 253 sidor.

ISBN 978-91-975017-1-2

Serie: COMREC Studies in Environment and Development, 1652-2877 ; 2