Högskolans skriftserier

Från social kategorisering till diskriminering

Fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag

Omslag för Från social kategorisering till diskriminering: Fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag

Landqvist, Mats (red.)

Språkbruk ligger till grund för många av de föreställningar och tolkningar som vi dagligen gör av oss själva och andra. Kategoriseringar ingår därmed som byggstenar i de kunskapsdiskurser som styr hur vi agerar med och mot varandra, t.ex. när någon blir diskriminerad. Både social kategorisering och diskrimninering är tätt förknippade med vårt sökande efter identitet, åt oss själva eller andra, med tillhörande värderingar. Sambandet mellan social kategorisering och språkbruk är därmed på flera olika sätt nära sammankopplat och värt en nämrare granskning.

Alla bidrag i den här antologin har ambitionen att närma sig en sådan granskning, och de syftar till att visa på vilket sätt språk är en oundgänglig faktor i den sociala analysen av diskriminering. De medverkande författarna har gjort sina undersökningar utifrån olika material, olika analysmetoder och delvis olika teorier.

Huddinge : Södertörns högskola, 2015. 153 sidor.

ISBN 978-91-87843-26-6

Serie: Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola, ; 4

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola