Högskolans skriftserier

Fritt från fältet

Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin

Omslag för Fritt från fältet: Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin

Jakobsson, Peter (red.); Stiernstedt, Fredrik (red.)

Den tionde april 2019 fyllde professor Göran Bolin 60 år. Vänner och kollegor inom medie- och kommunikationsvetenskapen i Sverige och utomlands tog tillfället i akt och förärade honom denna bok.

Bidragen i boken tar upp en rad olika teman och ämnen som på olika sätt anknyter till Görans gärning: Här återfinns texter om mediegenerationer, medialisering, fält och kulturell produktion och vår förhoppning är att den återger något av den spännvidd som finns i dagens medievetenskapliga forskning. Vi hoppas också att bokens kapitel i någon mening fångar den slags medievetenskap som vi uppfattar att Göran står för: En medievetenskap som kombinerar samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner, en empirisk, kritisk forskning som närmar sig tidens stora frågor med ett historiskt grundat och teoretiskt välinformerat perspektiv.

Huddinge : Södertörns högskola, 2019. 245 sidor.

ISBN 978-91-88663-62-7

Serie: Mediestudier vid Södertörns högskola, 1650-6162 ; 2019:1

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola