In Their Majesties’ Service

The Career of Francesco De Gratta (1613-1676) as a Royal Servant and Trader in Gdańsk

Omslag för In Their Majesties’ Service: The Career of Francesco De Gratta (1613-1676) as a Royal Servant and Trader in Gdańsk

Salamonik, Michał

Denna studie analyserar Francesco De Grattas (1613-1676) ekonomiska och administrativa karriär som kunglig postmästare, kunglig sekreterare och köpman i det polsk-litauiska samväldet. Denna undersökning är främst inriktad på nätverks- och karriärsanalys och bygger på olika arkivkällor från en rad europeiska arkiv och bibliotek, främst från Italien, Polen och Tyskland.

Studien presenterar familjen De Gratta och de familjära sociala strategier som Francesco använde för att förankra sin familj i det polsk-litauiska samväldets adelskultur. Därefter visar analysen att De Grattas karriär kan förstås mot bakgrund av upprättandet av det tidigmoderna kungliga postsystemet i Gdańsk (Gdańsk hade en viktig överbryggande roll inom Polen-Litauen), liksom hans nära kontakter med olika polska kungar och drottningar.

Hans karriär följde olika distinkta steg som möjliggjorde för honom att närma sig kronan, adeln och köpmännen i Gdańsk. År 1654 blev han huvudpostmästare i Gdańsk och 1661 fick han ämbetet som huvudpostmästare för Kungliga Preussen, Kurland, Semgallen och Livland. Senare utvecklade Francesco De Gratta sin kreditverksamhet parallellt med utbyggnaden av sitt kontaktnätverk med kungliga preussiska städer, kungliga myndigheter och inte minst olika polska myntmästare. Han blev också involverad i handel med pottaska (kaliumkarbonat) tillsammans med sin svärson Jan Wawrzyniec Wodzicki, först som hans agent och senare som delägare i Wodzickis företag. Slutligen spårar studien Francesco De Grattas sociala och ekonomiska framåtskridande genom en analys av hans arv och dess betydelse för hans arvingars sociala status.

Sammanfattningsvis jämförs Francesco De Grattas karriär med andra postmästare och myntmästare av italienskt ursprung i Polen-Litauen.

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 363 sidor.

ISBN 978-91-87843-85-3

Serie: Södertörn Doctoral Dissertations, 1652-7399 ; 133