Internrevisionen och det paradoxala oberoendet

Omslag för Internrevisionen och det paradoxala oberoendet

Gustafsson, Ingrid

Begreppet ”oberoende” används allt mer frekvent i samband med olika former av granskning. Ofta menas då att granskaren är oberoende från den granskade, till exempel genom att de tillhör olika organisationer. Men vad händer när oberoendeidealet ska praktiseras inom en organisation? Med internrevision inom Polisen som utgångspunkt studerar Ingrid Gustafsson hur och vad som ska skiljas åt för att berättelsen om oberoende ska bli trovärdig. Det är alltså inte en värdering av oberoendet som står i fokus, utan arbetet för att skapa det.

Med hjälp av begreppet ”gränsarbete” studerar hon hur oberoende granskning hanteras och skapas generellt och bidrar samtidigt, mer specifikt, till en större förståelse för internrevisionens praktik och villkor.

Huddinge : Södertörns högskola, 2019. 85 sidor.

ISBN 978-91-88663-56-6

Serie: Förvaltningsakademin, ; 16