Intervjuer mot väggen

En analys av svenska och brittiska radio- och teve-journalisters frågeteknik

Omslag för Intervjuer mot väggen: en analys av svenska och brittiska radio- och teve-journalisters frågeteknik

Hamrud, Annika

Intervjun är en central beståndsdel av journalistiken, både som arbetsmetod och som presentationsform.  Inte minst i ett journalistiskt ansvarsutkrävande i granskningen av politiker och andra makthavare. Trots intervjuns centrala roll, finns det relativt lite forskning runt den journalistiska intervjun. I denna skrift presenteras en studie av sex politiska intervjuer i Sveriges Radio, SVT och brittiska BBC. Dessa intervjuer analyseras ur fyra olika perspektiv – det normativa journalistiska perspektivet, ett samtalsanalytiskt perspektiv, ett retoriskt perspektiv samt ur ett diskursteoretiskt perspektiv.

Huddinge : Journalistik, Södertörns högskola, 2012. 99 sidor.

ISBN 978-91-979140-4-8

Serie: Journalistikstudier vid Södertörns högskola, ; 5