Journalism in Russia, Poland and Sweden

Traditions, cultures and research

Omslag för Journalism in Russia, Poland and Sweden: traditions, cultures and research

Nygren, Gunnar (red.)

Denna skrift är en första rapport från ett forskningsprojekt som leds av professor Gunnar Nygren - Journalism in Change. Projektet studerar hur den moderna teknologin förändrar villkoren för journalistiken.

I skriften, den första på engelska i vår skriftserie, medverkar projektdeltagare från Sverige, Polen och Ryssland: Gunnar Nygren och Jöran Hök från journalistikämnet; Maria Anikina, Moskva och Boguslawa Dobek-Ostrowska, Wroclaw.

Huddinge : Journalistik, Södertörns högskola, 2012. 96 sidor.

ISBN 978-91-979149-3-1

Serie: Journalistikstudier vid Södertörns högskola, ; 4