Kommentar till Heideggers Varat och tiden

Omslag för Kommentar till Heideggers Varat och tiden

Ruin, Hans

Heideggers huvudverk Varat och tiden (Sein und Zeit) från 1927 är en av nittonhundratalsfilosofins mest centrala filosofiska texter. Genom sin radikala ansats att på nytt ställa den antika frågan om varats mening utifrån en samtida och aktuell horisont har den förändrat det filosofiska landskapet. I denna kommenterande text ges en ingång till verket, som följer dess egen rörelse kapitel för kapitel. Heideggers nydanande terminologi diskuteras och sätts in i sitt sammanhang, bokens struktur genomlyses och dess anspråk prövas.

Huddinge : Södertörns högskola, 2005. 119 sidor.

ISBN 91-89315-50-2

Serie: Södertörn Academic Studies, 1650-433X ; 25

Serie: Södertörn Philosophical Studies, 1651-6834 ; 2