Högskolans skriftserier

Könskonstruktioner och språkförändringar

Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön

Omslag för Könskonstruktioner och språkförändringar: Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön

Magnusson, Jenny (red.); Milles, Karin (red.); Nikolaidou, Zoe (red.)

Hur har den nordiska forskningen om språk och kön växt fram och hur ser fältet ut idag? Vilka är de teoretiska och metodiska utmaningar vi har att tackla i framtiden? Den åttonde nordiska konferensen om språk och kön ägde rum på Södertörns högskola den 10 och 11 oktober 2013 och ägnades åt dessa frågor.

I Könskonstruktioner och språkförändringar publiceras tio artiklar från konferensen. Volymen visar på den bredd som finns inom ämnet, men också på trender och tendenser som dagens forskare särskilt intresserar sig för. Ett starkt tema i konferensvolymen är feministisk språkpolitik, och fler artiklar rör det nya pronomenet hen. Men det finns också artiklar som berör forskningsfältets framväxt i Norden och mer framåtblickande bidrag om hur forskningen kan bli en del av den antidiskriminerande politiska aktivismen av idag.

Huddinge : Södertörns högskola, 2015. 207 sidor.

ISBN 978-91-87843-23-5

Serie: Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola, ; 3

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola