Medialisering av kultur, politik, vardag och forskning

Slutrapport från Riksbankens Jubileumsfonds forskarsymposium i Stockholm 18-19 augusti 2011

Omslag för Medialisering av kultur, politik, vardag och forskning: Slutrapport från Riksbankens Jubileumsfonds forskarsymposium i Stockholm 18-19 augusti 2011

Fornäs, Johan (red.); Kaun, Anne (red.)

I allt fler sammanhang talas det om en pågående medialisering, som gör en växande mängd kommunikationsmedier allt viktigare på allt fler livsområden.

Denna rapport ger en samlande överblick över sådana förändringsprocesser och diskussioner, med påtagliga konsekvenser för kultur, politik, vardag och forskning. Rapporten bygger på ett forskarsymposium som Riksbankens Jubileumsfond anordnade i Stockholm 18-19 augusti 2011, som ett led i ett framåtriktat intresse för medialiseringens gränsöverskridande problematik. Här möts en rad olika ämnen och perspektiv inom humanistisk och samhällsvetenskaplig kulturforskning, men också företrädare för politik, medier och kulturliv, där medialiseringen idag är ett centralt diskussionsämne.

Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 79 sidor.

ISBN 978-91-86069-38-4

Serie: Mediestudier vid Södertörns högskola, 1650-6162 ; 2011:2