Högskolans skriftserier

Medierna och lokalvalen 2018

Gamla aktörer på nya digitala arenor

Omslag för Medierna och lokalvalen 2018: Gamla aktörer på nya digitala arenor

Nord, Lars; Nygren, Gunnar; Volny, Sanna

De lokala valen blir allt viktigare. Allt fler väljare delar sina röster mellan olika partier samtidigt som många lokala partier tillkommit som ritar om den politiska kartan.

Här studeras de lokala valrörelserna i fem kommuner och tre regioner. Några av de centrala frågeställningarna är:

  • Vilken betydelse har sociala medier som Facebook i jämförelse med traditionella medier? Vilken roll spelar de lokala och regionala medierna i de lokala valrörelserna?
  • Vilka skillnader finns mellan olika kommuner/landsting/regioner, mellan storstädernas förorter, medietäta regionala centra och glesbygd med och utan lokalredaktioner?
  • Hur rör sig olika typer av innehåll mellan de traditionella medierna, lokala partiorganisationer och de sociala mediernas plattformar?
  • Var hämtar medborgarna underlaget inför sina röstbeslut i de lokala valen?

Den här rapporten är ett resultat av ett forskningsprojekt som koordinerats av forsknings- och innovationsprogrammet Medier och demokrati vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Projektet har genomförts vid Mittuniversitetet i Sundsvall och Södertörns högskola i Huddinge.

Huddinge : Södertörns högskola, 2019. 145 sidor.

ISBN 978-91-88663-69-6

Serie: Journalistikstudier vid Södertörns högskola, ; 11

Serie: DEMICOM-rapport, ; 40

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola