Högskolans skriftserier

Mellan rådgivning och kontroll

Den statliga Skolinspektionen som skolexempel 1861-1991

Omslag för Mellan rådgivning och kontroll: Den statliga Skolinspektionen som skolexempel 1861-1991

Nilsson, Torbjörn

Skolinspektionen har i drygt 150 år genom skolbesök och andra metoder ansvarat för övervakning, uppsikt, tillsyn, granskning och kontroll av kunskapsnivån, lärarnas arbete, skolbyggnadernas standard och mycket annat. Dess plats i statsförvaltningen har skiftat, likaså verksamhetens tyngdpunkt. Men hur viktiga är själva skolbesöken? Ska inspektörerna utöver att kontrollera skolarbetet också ge råd till såväl lärare som skolans politiker och administratörer? Spänningen mellan kontroll och rollen som rådgivare följer Skolinspektionen över hela dess tid.

Professor Torbjörn Nilsson är historiker och verksam vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Huddinge : Södertörns högskola, 2018. 66 sidor.

ISBN 978-91-88663-33-7

Serie: Förvaltningsakademin, ; 15

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola