Högskolans skriftserier

När räntan gick i taket

Vittnesseminarium om valutakrisen 1992

Omslag för När räntan gick i taket: Vittnesseminarium om valutakrisen 1992

Åse, Cecilia (red.)

I Sverige präglades år 1992 av valutaoro, krispaket och attacker mot den svenska kronan. Under en kort period var marginalräntan uppe i 500 procent. Osäkerheten var stor och hoten mot den svenska samhällsekonomin och välfärden var påtagliga för många människor. Radio och tv berättade om valutaströmmar och räntehöjningar. I spåren av valutadramatiken följde flera krisöverenskommelser mellan den borgerliga regeringen och socialdemokraterna.

Hur var det att bedriva politik under dessa dramatiska förhållanden? Påverkade medierna händelseutvecklingen? Vad var det som gjorde krispaketen möjliga?

I detta vittnesseminarium berättar några av de viktigaste aktörerna hur de upplevde denna laddade tid i svensk samtidshistoria. Medverkande är Bengt Dennis, Per-Olof Edin, Mona Sahlin och Olle Wästberg.

Huddinge : Södertörns högskola, 2015. 55 sidor.

ISBN 978-91-89615-31-1

Serie: Samtidshistoriska frågor, 1650-450X ; 32

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola