Näsans kunskap

Om luktsinnet i arbetsliv, vetenskap och konst

Omslag för Näsans kunskap: om luktsinnet i arbetsliv, vetenskap och konst

Öberg, Lisa (red.)

Lukter och dofter är gåtfulla - mäktiga men undflyende. En doft avklingar snabbt, även om luktämnet finns kvar i luften, men intrycken lever kvar i vårt inre. Luktsinnet hjälper oss att finna mat och dryck och kärlek, men de dofter som leder oss låter sig ogärna fångas i ord.

Luktsinnet har betraktats som primitivt, djuriskt. Det förekommer sällan i vetenskapliga studier.

I Näsans kunskap lyfter fem forskare fram luktsinnet från dess undanskymda plats. De kommer från vitt sklida ämnesområden: konst och litteratur, arbetsliv och yrkeskunnande, filosofi och psykologi. Här presenteras också sensoriken, den vetenskap som utforskar just lukt och smak.

Huddinge : Södertörns högskola, 2004. 77 sidor.

ISBN 91-89315-39-1

Serie: Research Reports, 1403-5111 ; 2004:2