Negotiating Imperial Rule

Colonists and Marriage in the Nineteenth-century Black Sea Steppe

Omslag för Negotiating Imperial Rule: Colonists and Marriage in the Nineteenth-century Black Sea Steppe

Malitska, Julia

År 1804 formulerade tsar Alexander I:s regering nya riktlinjer för rysk migrationspolitik. Invandrare från de krigshärjade tyska länderna skulle värvas till kolonisering av stäppen norr om Svarta havet i en omfattande kampanj orkestrerad av den ryska staten. Dessa nykomlingar, som av myndigheterna kategoriserades som “tyska kolonister,” etablerade kolonier i hela regionen inom ett par årtionden. Boken presenterar den första studien av hur äktenskap och hushållsformering användes som instrument i den ryska koloniseringspolitiken i området, och hur dessa faktorer primärt styrdes av koloniseringens socioekonomiska rationalitet. Stabila hushåll och jordbruk som genererade avkastning eftersträvades in i det längsta. Ibland ledde detta till konflikter mellan den sekulära och den andliga makten om tolkningsföreträde rörande äktenskapets upplösning och ingående. Genom analys av både normer och praxis blottläggs samspelet mellan kolonisering som politik, och kolonisering som en imperiesituation, där äktenskapet och hushållet omförhandlades i skärningspunkten mellan myndigheter, kyrkosamfund, lokalsamhälle och enskilda. Studien visar att den ryska centralmakten och dess regionala representanter saknade verktyg för att utöva den effektiva kontroll som eftersträvades över kolonistäktenskap och hushållsformering på lokal nivå. Denna slutsats stöds genom att ett antal strategier och handlingsmönster som utmanade och bidrog till att omförhandla äktenskapsregimen i regionen identifieras och diskuteras.  

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 392 sidor.

ISBN 978-91-87843-92-1

Serie: Södertörn Doctoral Dissertations, 1652-7399 ; 135