Högskolans skriftserier

Ö- och skärgårdsturism under pandemin

Slutrapport

Omslag för Ö- och skärgårdsturism under pandemin: Slutrapport

Rytkönen, Paulina; Merouani, Youssouf; Box, Marcus; Larsson Segerlind, Tommy

Ö-samhällen kan rimligtvis antas vara extra sårbara för extern påverkan, inte minst av en sådan chock som utgjorts av Covid-19-pandemin. 

Denna rapport bygger på undersökningar som genomförts inom projektet Ö- och skärgårdsturism under pandemin, och innefattar bland annat fokusgrupper och intervjuer med företagare och representanter från en mängd svenska ö- och skärgårdsföreningar.

Huddinge : Södertörns högskola, 2022. 55 sidor.

Serie: Working Paper, 1404-1480 ; 2022:1

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola