Högskolans skriftserier

Omförhandlingar

Den offentliga konstens roll efter millennieskiftet

Omslag för Omförhandlingar: Den offentliga konstens roll efter millennieskiftet

Nilsson, Håkan (red.)

Omförhandlingar: Den offentliga konstens roll efter millennieskiftet är ett resultat av en uppdragsforskning som Statens konstråd beställt av ämnet Konstvetenskap på Södertörns högskola. Antologin tar avstamp i den komplexa situation som omgärdar offentlig permanent och tillfällig konst, beställd och sanktionerad av privata eller offentliga medel, eller tillkommen på enskilda initiativ. Här diskuteras konstens roll som pågående projekt eller just konstverk, dess funktion som värdeskapande, trygghetsskapande, minnesmärke liksom som del av korta deltagandeprocesser och som verkande över lång tid. 

Huddinge : Södertörns högskola, 2021. 183 sidor.

ISBN 978-91-89109-92-6

Serie: Södertörn Academic Studies, 1650-433X ; 88

Serie: Södertörn Studies in Art History and Aesthetics, ; 7

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola