Högskolans skriftserier

Professionella möten och mötesplatser

Fallstudier inom mötesindustrin i Stockholm

Omslag för Professionella möten och mötesplatser: fallstudier inom mötesindustrin i Stockholm

Andersson, Göran

Vad är ett professionellt möte, vem arrangerar, vem är kunden, vilken plats används? Hur kan infrastruktur och planering skapa bättre möten? Hur inverkar image- och relationsmarknadsföring på att sälja in platsen?

Detta är några av de frågor som Göran Andersson behandlar i denna rapport, som dels är en studie av det komplexa fenomenet professionella möten, dels beskriver och förklarar förutsättningarna för professionella möten i en storstadsregion som Stockholm.

Huddinge : Södertörns högskola, 2006. 132 sidor.

ISBN 91-89315-60-X

Serie: Research Reports, 1403-5111 ; 2006:1

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola