Högskolans skriftserier

Life-stowing from a Digital Media Perspective

Past, Present and Future

Omslag för Life-stowing from a Digital Media Perspective: Past, Present and Future

Frigo, Alberto

Den samtida samhälls- och forskningsdebatt, där de allt mer populära teknologierna för life-logging ofta framställs som farliga, vidgas och utvecklas i denna bok genom ett särskiljande av automatiska och manuella tekniker för life-loggning. Eftersom nya definitioner av life-loggning i stor utsträckning har exkluderat manuella tekniker och fokuserat på egenmätning som inte kräver så mycket av användaren, såsom GoogleGlass, innehåller avhandlingen också ett teoretisk utforskande av begreppet lifestowing. Genom omfattande etymologisk forskning definieras life-stowing i avhandlingen som en manuell och ansträngande praktik utförd av life-stowers, personer som vigt sina liv åt att samla och spara bitar av verkligenheten enligt fördefinierade ramar. I den historiska översikten introduceras två typer av life-stowers, den Apollonianska och den Dionysiska. Slutligen, för att förstå det framtida mottagandet av life-stowing i relation till digitala medier, presenteras författarens egna life stowingprojekt för en mindre publik.

Stockholm : Södertörns högskola, 2017. 154 sidor.

ISBN 978-91-88663-00-9

Serie: Södertörn Doctoral Dissertations, 1652-7399 ; 139

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola