Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap

Omslag för Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap

Malmbjer, Anna (red.)

För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. Den här boken lyfter fram undervisningens betydelse och möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet. Utgångspunkten är att studenter både behöver skriva mycket och få genomtänkt och explicit skrivundervisning för att bli bra på att skriva. Fokus ligger på skrivande och skrivundervisning i humaniora och samhällsvetenskap.

Här diskuterar författarna, som alla är verksamma vid Södertörns högskola som lärare och forskare, skrivande och skrivundervisning utifrån sina respektive perspektiv. Boken innehåller både teoretiska skrivdidaktiska resonemang och praktiska exempel på skrivuppgifter och lektionsupplägg.

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 239 sidor.

ISBN 978-91-87843-91-4

Serie: Södertörn Studies in Higher Education, ; 7