Människan anpassaren - människan överskridaren

Rapport från projektet: Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt

Omslag för Människan anpassaren - människan överskridaren: rapport från projektet: Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt

Lilja, Sven (red.)

Projektet »Förmoderna kustmiljöer« handlar om samspelet mellan kustmiljöernas förändring och människornas liv huvudsakligen under de senaste 1500 åren. Projektet ställer naturprocesser mot samhälleliga förändringar i ett försök att förstå samspelet mellan människa och miljö. Kustens resurser bildar en fond mot vilken vi försöker förstå människornas verksamheter, strategier och tänkande. Naturens utmaning möter människors kamp och anpassning, och i den processen skapas landskap och miljöer. Förändringarna är ofta smygande, nästan omärkligt gradvisa, men ibland också kortsiktiga, tillfälliga och dramatiska. Projektet strävar efter att belysa utvecklingen ur båda dessa tidsperspektiv, i ett försök att se historiens riktning, upptäcka brytpunkter och eventuella "systemskiften".

Huddinge : Södertörns högskola, 2006. 271 sidor.

ISBN 91-89315-61-8

Serie: Research Reports, 1403-5111 ; 2006:4