Vad är praktisk kunskap?

Omslag för Vad är praktisk kunskap?

Svenaeus, Fredrik (red.); Bornemark, Jonna (red.)

Antologin beskriver och fördjupar forskningsfältet praktisk kunskap med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande och utbildning. Medverkande är lärare, forskare och magisterstudenter vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Perspektiven i bokens olika bidrag är företrädesvis humanistiska, bland nyckelbegreppen märks praktisk visdom, tyst kunskap, känslor och kunskap, erfarenhet, reflektion, fenomenologi, hermeneutik, bildning, dilemma, dygdeetik, berättelse och essä.

Huddinge : Södertörns högskola, 2009. 396 sidor.

ISBN 978-91-86069-04-9

Serie: Södertörn Studies in Practical Knowledge, ; 1