Reflektionens gestalt

Omslag för Reflektionens gestalt

Fjelkestam, Kristina (red.)

I reflektionen (jfr. lat. reflectere, återkasta) bemöter vi aktivt våra egna tankar genom kritisk prövning, vilket är centralt i kunskapsprocesser. Reflektionen fungerar därför både som ett praktiskt redskap inom till exempel pedagogiken och en teoretisk utgångspunkt för bland annat filosofin, men framförallt har reflektionen kreativa inslag. Därför fokuserar bidragen i den här antologin på konstnärliga uttryck inom konst, litteratur, film, arkitektur och dans. De medverkande är litteraturvetare, filosofer, idéhistoriker, medievetare och danshögskolelärare.

Huddinge : Södertörns högskola, 2009. 162 sidor.

ISBN 978-91-86069-11-7

Serie: Södertörn Studies in Practical Knowledge, ; 3