Symboliska platser i kunskapssamhället

Internet, högre lärosäten och den gynnade geografin

Omslag för Symboliska platser i kunskapssamhället: internet, högre lärosäten och den gynnade geografin

Åker, Patrik

Universitet och högskolor ses som viktiga symboler, "motorer" och "kärnverksamheter" i dagens medialiserade kunskapssamhällen. Högre lärosäten beskrivs ofta, precis som medier, som länkar mellan det lokala, nationella och det internationella. Den här studien tar avstamp i tre lärosätens engelska webbplatser för att studera hur de profileras och länkas till andra sammanhang. De tre lärosätena representerar platser inbegripna i dynamiska förändringsprocesser: Södertörns högskola utanför Stockholm, universitetet i Tammerfors i Finland och Tartu universitet i Estland. Vilka geografier öppnar sig utifrån lärosätenas webbplatser? Skapar den gynnade geografin specifika förståelser av de olika platserna? Kan framställningen av platserna kopplas till vissa rumsliga aktiviteter som underlättas genom kommunikationsteknologin Internet? Och vidare, kan detta i så fall kasta ljus över de traditionella mediernas betydelse som samhällsinstitution?

Patrik Åker är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.

Huddinge : Södertörns högskola, 2008. 112 sidor.

ISBN 978-91-89315-83-9

Serie: Mediestudier vid Södertörns högskola, 1650-6162 ; 2008:1

Serie: Södertörn Academic Studies, 1650-433X ; 35